Opis badań sensorycznych

    Badania konsumenckie realizowane są przez zespoły wybranych oceniających bądź też panele konsumentów. Przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, pozwalają odpowiedzieć na pytania, dlaczego konsumenci wybierają określone produkty oraz co skłania do wyboru danego produktu spośród innych. Badania konsumenckie pozwalają poznać opinię konsumentów na temat testowanych produktów. Odpowiadamy na pytania, dlaczego konsumenci wybierają określone produkty oraz co skłania ich do wyboru danego produktu spośród innych. Tym samym pozwolą tak zaprojektować lub zmodyfikować produkt, jego opakowanie, wygląd, smak i zapach, aby osiągnął on możliwie największy sukces rynkowy.

Nasza oferta

 • organizacja testów z udziałem nawet kilkuset osób,
 • dokonywanie ocen w stałych, kontrolowanych warunkach laboratoryjnych,
 • obróbka termiczna/chłodnicza testowanych produktów,
 • staranna selekcja konsumentów uczestniczących w badaniu,
 • interpretacja statystyczno-matematyczna uzyskanych wyników.

 

Co może być przedmiotem badania?

 • prototyp produktu,
 • produkt będący na rynku,
 • produkt nowy, ulepszony w stosunku do produktu dotychczasowego,
 • opakowanie,
 • intencje zakupowe i oczekiwania cenowe.

 

Główne typy testów realizowane w naszym laboratorium

 • Testy porównawcze kilku produktów
  W badaniu porównuje się produkt własny wraz z produktami konkurencji. Ocena polega na badaniu kilku cech sensorycznych takich jak wygląd, konsystencja, smak czy zapach przez starannie dobraną grupę respondentów. W wyniku przeprowadzonych testów poznajemy m.in. pozycję badanego produktu w stosunku do produktów konkurencji, a także mocne i słabe jego strony. Odpowiadamy na pytanie, czy testowane produkty różnią się od siebie statystycznie istotnie, a więc czy badany produkt jest istotnie bardziej preferowany od pozostałych. 
 • Testy wyboru jednego produktu spośród kilku/kilkudziesięciu prototypów
  Badanie polega na ocenie pożądalności kilku lub kilkunastu prototypów, według planu zrównoważonego niekompletnego (Balanced Incompled Block). Wynikiem testu jest wyłonienie jednego lub kilku liderów.
 • Szczegółowe testy preferencji i pożądalności jednego produktu (Monadic test)
  Celem badania jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat cech sensorycznych badanego produktu. Monitorowanie ocen przeprowadzane jest w czasie, w naturalnym środowisku konsumowania produktu (dom).

 

Do kogo skierowana jest oferta?

 • Dział Technologii i Kontroli Jakości - w celu kontroli surowca lub produktu gotowego.
 • Dział Badań i Rozwoju - przy wprowadzaniu nowych produktów bądź modyfikacji produktów już istniejących.
 • Dział Marketingu - w celu poznania preferencji konsumentów lub potwierdzenia akceptacji produktów gotowych.